Relacje inwestorskie

Notowania giełdowe

  Giełda
  Money.pl - Kliknij po więcej
  GPW (2020-03-27 18:58)
  WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
  WIG20
  mWIG40
  sWIG80
  Wspierane przez Money.pl

Kalendarium

2018

Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2018 roku:

  Zarząd Spółki 7FIT S.A. z siedzibą we Wrocławiu, podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku. Raporty będą publikowane w następujących terminach:

 • Raport kwartalny za IV kwartał 2017 r. - 14 lutego 2018 r.
 • Raport kwartalny za I kwartał 2018 r. - 15 maja 2018 r.
 • Raport kwartalny za II kwartał 2018 r. - 14 sierpnia 2018 r.
 • Raport kwartalny za III kwartał 2018 r. - 14 listopada 2018 r.

 • Raport roczny za 2017 rok - 30 maja 2018 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


2016

Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2016 roku:

 • Raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. - 15 lutego 2016 r.
 • Raport kwartalny za I kwartał 2016 r. - 16 maja 2016 r.
 • Raport kwartalny za II kwartał 2016 r. - 16 sierpnia 2016 r.
 • Raport kwartalny za III kwartał 2016 r. - 14 listopada 2016 r.

 • Raport roczny za 2015 rok - 1 czerwca 2016 r.

2013


2012