Relacje inwestorskie

Notowania giełdowe

  Giełda
  Money.pl - Kliknij po więcej
  GPW (2018-01-19 18:59)
  WIG 66897.08 +0,28%
  WIG20 2601.82 +0,41%
  mWIG40 5024.2 -0,00%
  sWIG80 15038.42 +0,03%
  Wspierane przez Money.pl

Organy spółki

Zarząd:

Arkadiusz Bała - Prezes Zarządu
Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów we Wrocławiu na kierunku Politologia. Ze spółką 7FIT związany od samego początku funkcjonowania firmy. Wraz z założycielem przechodził wszystkie szczeble rozwoju zawodowego w Spółce, od stanowiska w magazynie, obsłudze klienta, sprzedawcy w sklepie stacjonarnym po dyrektora hurtowni. Był jednym z inicjatorów założenia sieci franczyzowej Triceps.pl oraz hurtowni pod tą samą nazwą. W późniejszym okresie koordynował stworzenie marki 7Nutrition.


Rada nadzorcza:
W skład Rady Nadzorczej wchodzi pięciu członków,którzy na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 08.07.2016 roku zostali powołani na kolejną, wspólną, trzyletnią kadencję upływającą w dniu 08.07.2019 roku. Skład Rady Nadzorczej został przedstawiony poniżej.

Andrzej Wasilewski
Przewodniczący Rady Nadzorczej, wieloletni pracownik Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Członek Komitetu Organizacyjnego cyklicznego Międzynarodowego Seminarium pod nazwą "Chemistry for Agriculture". Współpracownik Zarządu Centrum Naukowo-Badawczego Chemii, Agrochemii i Ochrony Środowiska "AGROPHOS" Sp. z o.o. we Wrocławiu.

Ireneusz Rymaszewski – Członek Rady Nadzorczej
Założyciel i dyrektor funduszu inwestycyjnego Rymaszewski Asset ltd.
Wykształcenie wyższe - ukończona Akademia Medyczna we Wrocławiu na Wydziale Lekarskim
Od ponad 20-tu lat związany z polskim rynkiem kapitałowym.
Członek Rady Nadzorczej spółek: Eurotax.pl S.A, Pragma Factoring S.A, Pragma Inkaso S.A., Telestrada S.A, Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o.
Fundusz inwestycyjny Rymaszewski Asset Ltd jest m.in. właścicielem 20% akcji Telestrada S.A, 10% akcji Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Telgam S.A, 11% akcji Triceps.PL S.A.
Pan Ireneusz Rymaszewski nie wykonuje działalności gospodarczej konkurencyjnej dla Emitenta.
Pomiędzy Panem Ireneuszem Rymaszewskim a innymi Członkami Zarządu i Członkami Rady Nadzorczej nie występują powiązania rodzinne.

Dominik Charciarek
Członek Rady Nadzorczej, Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Elektrycznego. Dyrektor Handlowy w Fega Poland Sp. z o.o.

Karolina Nocuń-Wasilewska
Członek Rady Nadzorczej, lekarz medycyny, Absolwent Akademii Medycznej. Wielokrotnie uczestniczyła w procesach treningowych i cyklach sportowych jako specjalista ds. zdrowia portalu NoweCialo.pl oraz klubów sportowych współpracujących z TRICEPS.PL.

Teresa Frosztęga
Członek Rady Nadzorczej, emerytowana pracownica Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Prezes Zarządu Centrum Naukowo-Badawczego Chemii, Agrochemii i Ochrony Środowiska "AGROPHOS" Sp. z o.o. we Wrocławiu. Organizator cyklicznych konferencji i seminariów naukowych m.in. "Chemistry for Agriculture" i "Na pograniczu biologii i chemii" - seminarium dla doktorantów wyższych uczelni.