Relacje inwestorskie

Notowania giełdowe

  Giełda
  Money.pl - Kliknij po więcej
  GPW (2018-10-19 18:59)
  WIG 56642.84 +0,14%
  WIG20 2196.99 +0,41%
  mWIG40 3962.26 -0,47%
  sWIG80 11187.3 -0,42%
  Wspierane przez Money.pl

Prognozy finansowe

Wyznaczając prognozę przychodów netto ze sprzedaży Zarząd Emitenta kierował się zasadą ostrożnych szacunków. Punktem wyjścia dla tworzonych przez Emitenta prognoz finansowych na lata 2012-2013 są wartości dotychczas zawartych kontraktów oraz wartość przychodów będących następstwem intensyfikowanych działań Zarządu Spółki nakierowanych na dynamiczny rozwój.

W prognozie uwzględniono zaplanowane na kolejne lata inwestycje. Spółka planuje w 2012 roku wdrożenie obranych celów emisyjnych, na których realizację pozyskała środki z emisji private placement.

Dynamicznie realizowana będzie strategia dotarcia do klienta detalicznego poprzez rozbudowę sieci dystrybucji w wyniku rozbudowy sieci franczyzowej oraz wprowadzenie na rynek własnej marki produktowej. Spółka sukcesywnie pracuje nad poszerzaniem gamy produktowej. Wyżej opisane działania z pewnością przełożą się na wzrost przychodów ze sprzedaży.

Plany finansowe Emitenta uwzględniają przewidywane wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Spółki oraz wdrożeniem obranych przez Zarząd Emitenta planów inwestycyjnych. Przyjęty poziom kosztów, przy konstruowaniu prognoz finansowych, został określony na podstawie danych księgowych za bieżący okres sprawozdawczy z uwzględnieniem ich możliwego wzrostu i intensyfikacji w niektórych obszarach działalności. Punktem wyjścia dla tworzonych przez Emitenta planów finansowych były dane historyczne, zawarte umowy franczyzowe, analiza zapotrzebowania na oferowane przez Spółę produkty oraz prowadzone zaawansowane rozmowy z przyszłymi franczyzobiorcami.

Bardzo duża ilość zapytań i ogromne zainteresowanie siecią franczyzową Emitenta, a także organizacja handlu suplementami diety i akcesoriami do kształtowania sylwetki pozwala założyć, że do końca 2012 roku w Polsce Spółka poszerzy swoją sieć franczyzową o minimum 10 sklepów, natomiast w 2013 roku będzie ona zwiększona o 20 sklepów.

Spółka dąży również do rozwój franczyzy zagranicznej. W chwili obecnej Emitent posiada już jedną prężnie prosperującą placówkę masterfranczyzową w Austrii. Powodzenie jakim cieszy się model sklepu franczyzowego oraz bardzo dobre wyniki master-franczyzobiorcy stanowią zachętę dla kolejnych potencjalnych współpracowników. Doświadczenie w obszarze franczyzy oraz nawiązane kontakty z potencjalnymi zagranicznymi franczyzobiorcami pozwalają na dynamiczny rozwój i umacnianie marki TRICEPS.PL za granicami kraju. Emitent szacuje, że w pierwszej kolejności powstaną oddziały w Niemczech, Irlandii oraz we Włoszech. Spółka jest w trakcie rozmów z podmiotami z kolejnych krajów, a jej celem jest uruchomienie minimum 2 oddziałów zagranicznych do końca 2012 roku i 5 jednostek w 2013 roku.

Prócz wyżej wymienionych celów Emitent zakłada w swoich planach finansowych na lata 2012-2013:
- wprowadzenie własnej linii odżywek i suplementów,
- utworzenie sieci klubów i siłowni na terenie Polski (więcej informacji w pkt 5.14.4 Rozdziału V niniejszego Dokumentu),
- poszerzenie oferty w segmencie odzieży i sprzętu fitness oraz opracowań dietetycznych, książek i poradników.