Relacje inwestorskie

Notowania giełdowe

  Giełda
  Money.pl - Kliknij po więcej
  GPW (2020-01-27 15:59)
  WIG Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl
  WIG20
  mWIG40
  sWIG80
  Wspierane przez Money.pl

Prognozy finansowe

Wyznaczając prognozę przychodów netto ze sprzedaży Zarząd Emitenta kierował się zasadą ostrożnych szacunków. Punktem wyjścia dla tworzonych przez Emitenta prognoz finansowych na lata 2012-2013 są wartości dotychczas zawartych kontraktów oraz wartość przychodów będących następstwem intensyfikowanych działań Zarządu Spółki nakierowanych na dynamiczny rozwój.

W prognozie uwzględniono zaplanowane na kolejne lata inwestycje. Spółka planuje w 2012 roku wdrożenie obranych celów emisyjnych, na których realizację pozyskała środki z emisji private placement.

Dynamicznie realizowana będzie strategia dotarcia do klienta detalicznego poprzez rozbudowę sieci dystrybucji w wyniku rozbudowy sieci franczyzowej oraz wprowadzenie na rynek własnej marki produktowej. Spółka sukcesywnie pracuje nad poszerzaniem gamy produktowej. Wyżej opisane działania z pewnością przełożą się na wzrost przychodów ze sprzedaży.

Plany finansowe Emitenta uwzględniają przewidywane wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Spółki oraz wdrożeniem obranych przez Zarząd Emitenta planów inwestycyjnych. Przyjęty poziom kosztów, przy konstruowaniu prognoz finansowych, został określony na podstawie danych księgowych za bieżący okres sprawozdawczy z uwzględnieniem ich możliwego wzrostu i intensyfikacji w niektórych obszarach działalności. Punktem wyjścia dla tworzonych przez Emitenta planów finansowych były dane historyczne, zawarte umowy franczyzowe, analiza zapotrzebowania na oferowane przez Spółę produkty oraz prowadzone zaawansowane rozmowy z przyszłymi franczyzobiorcami.

Bardzo duża ilość zapytań i ogromne zainteresowanie siecią franczyzową Emitenta, a także organizacja handlu suplementami diety i akcesoriami do kształtowania sylwetki pozwala założyć, że do końca 2012 roku w Polsce Spółka poszerzy swoją sieć franczyzową o minimum 10 sklepów, natomiast w 2013 roku będzie ona zwiększona o 20 sklepów.

Spółka dąży również do rozwój franczyzy zagranicznej. W chwili obecnej Emitent posiada już jedną prężnie prosperującą placówkę masterfranczyzową w Austrii. Powodzenie jakim cieszy się model sklepu franczyzowego oraz bardzo dobre wyniki master-franczyzobiorcy stanowią zachętę dla kolejnych potencjalnych współpracowników. Doświadczenie w obszarze franczyzy oraz nawiązane kontakty z potencjalnymi zagranicznymi franczyzobiorcami pozwalają na dynamiczny rozwój i umacnianie marki TRICEPS.PL za granicami kraju. Emitent szacuje, że w pierwszej kolejności powstaną oddziały w Niemczech, Irlandii oraz we Włoszech. Spółka jest w trakcie rozmów z podmiotami z kolejnych krajów, a jej celem jest uruchomienie minimum 2 oddziałów zagranicznych do końca 2012 roku i 5 jednostek w 2013 roku.

Prócz wyżej wymienionych celów Emitent zakłada w swoich planach finansowych na lata 2012-2013:
- wprowadzenie własnej linii odżywek i suplementów,
- utworzenie sieci klubów i siłowni na terenie Polski (więcej informacji w pkt 5.14.4 Rozdziału V niniejszego Dokumentu),
- poszerzenie oferty w segmencie odzieży i sprzętu fitness oraz opracowań dietetycznych, książek i poradników.